soru sorasın ki cevap bulasın

Kayıt Ol! Kayıt olduğunuzda sorduğunuz soruları takip edebilir
ve bilge üye olma şansını elde edebilirsiniz

Tüm Sorular (Alfanumerik Liste)

Soru:

Osmanlı devletin yıkılış nedenleri nelerdir?

Soruyu soran: Misafir | Tarih: 2007-04-15 | Okunma sayısı: 52412

Soruya verilen cevaplar:

Sponsor bağlantı: Limon mu yoksa çilek mi daha şekerlidir?
user avatar

yıkılış sebepleri
1.Sınırları çok genişleyen devletin uzak eyaletleri denetlemede büyük güçlük çekmesi.

2.İlk olarak 1535’te Fransa’ya tanınan ticari ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) daha sonra bütün devletlere de tanınmıştır. Bunun sonucunda yabancı mallar çok az gümrükle Osmanlı ülkesine girmeye başlamıştır. Ayrıca azınlıklar askere alınmadıkları ve Osmanlı ekonomisi de onların elinde olduğundan Osmanlı Ülkesi Avrupalıların serbestçe ticaret yaptıkları açık bir pazar durumuna geçmiştir.

3.Uzun süren savaşlar ve halkın üzerindeki yüksek vergi yükü ve buna karşılık devlet harcamalarının artması

4.Yeniçeri ocağında meydana gelen bozulmalar ve Avrupa’daki askeri gelişmelere ayak uydurulmaması

5.Avrupa’da yaşanan Rönesans(kültür ve sanat alanında yenileşme) ve reform(dinde meydana gelen bozulmaları önleme ve hurafeleri kaldırma) hareketlerinden olumsuz yönde etkilenilmesi ve olumlu yönlerine ayak uydurulamaması.

6.Devlet kurumlarında ve idareciler arasında rüşvetin ve iltimasın yaygınlaşması

7.Taht ve makam mücadeleleri, şahsî çıkarcılık ve bencillik

8.Liyakatli insanların yanlış intibalar ve bencillik ve çıkarcı ihtiraslarla engellenmeye çalışılması

9.Padişah ve devlet adamlarının otoritesinin ve kontrolünün zayıflaması

10.Üstlerine yaranmaların, yaltaklanmaların artması, fesatçılık, fırsatçılık, sinsîlik ve entrikaların çoğalması, dolayısıyla Türklerin ve Müslümanların birbirleri arasında güvensizliğin ve hatta endişelerin oluşması

11.Üç kıta üzerinde değişik din, mezhep ve milletlerden oluşması

12.Dar bir dünya görüşünün ve zihniyetin oluşması, kişiler üzerinde aşırı taassup.

13.Bilim ve teknik alandaki geriliğin ve batılılaşamamanın toplumun diğer katmanlarını olumsuz yönde etkilemesi

14.Türk Töresi’nden uzaklaşma, kültürel yabancılaşma

15.Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabalarının isabetsizliği ve başarısızlığı.

16.Can, mal, namus emniyeti endişesi.

17.Aile ve devlet yapısının zayıflaması ve bozulması.

18.Bilgi, teknoloji ve medenî muasır anlayışın ülkeye aktarılamaması, becerilememesi ve bunun yerini kapatmak için şekilcilik ve görüntünün önem kazanması ve bunda ısrarın getirdiği cepheleşmeler.

http://politika.dumlupinar.edu.tr/calismaodasi/calis-4.htm

Bu soruyu cevaplayın

Yeni bir soru sorun

webclient="842a8815c2f6bd30340d0812ea8ad86b"; pushing(webclient); receive_msg(webclient);