soru sorasın ki cevap bulasın

Kayıt Ol! Kayıt olduğunuzda sorduğunuz soruları takip edebilir
ve bilge üye olma şansını elde edebilirsiniz

Tüm Sorular (Alfanumerik Liste)

Soru:

Kategori nedir?

Soruyu soran: Misafir | Tarih: 2010-03-24 | Okunma sayısı: 13293

Soruya verilen cevaplar:

Sponsor bağlantı: Dünyada kaç farklı dil vardır?
user avatar

Kategorinin sözlük anlamı; aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamıdır. Ancak kategori, felsefe biliminde terimleşir ve başka anlamlar kazanır. TDK Felsefe Terimleri Sözlüğü'ne göre "kategori":

1. (Aristoteles'te) Varolan üzerindeki deyiş biçimleridir. Kategoriler öğretisinin kurucusu olan Aristoteles 10 kategori ayırır: Bir önermede konu üzerinde ancak bu 10 kategoriye göre bir şey söylenebilir: töz, nicelik, nitelik, görelik (bağıntı), yer, zaman, durum, iyelik, etki, edilgi.

2. (Kant'ta) Her deneyin önsel koşulu olan salt anlık kavramlarıdır. Anlığın, duyarlıkla alınan duyu gereçlerini bağlayıp birleştiren 12 kategorisi vardır: a. nicelik: birlik, çokluk, bütünlük; b. nitelik: gerçeklik, hiçlik, sınırlama; c. bağıntı: töz-ilinek, neden-etki, topluluk (karşılıklı etki); d. modalité: olanak-olanaksızlık, var olma-var olmama, zorunluluk-rastlantı. Aristoteles'te kategoriller hem varlığın hem düşüncenin özellikleri olduğu halde, Kant'ta yalnız düşüncenin özellikleridir.

Bu soruyu cevaplayın

Yeni bir soru sorun