soru sorasın ki cevap bulasın

Kayıt Ol! Kayıt olduğunuzda sorduğunuz soruları takip edebilir
ve bilge üye olma şansını elde edebilirsiniz

Tüm Sorular (Alfanumerik Liste)

Soru:

Adımı ve yaşımı değiştirmek istiyorum nasıl yapabilirim?

Soruyu soran: Misafir | Tarih: 2007-05-13 | Okunma sayısı: 3425

Soruya verilen cevaplar:

Sponsor bağlantı: Dünyada kaç farklı dil vardır?
user avatar

"MK MADDE 27.- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir." hükmüne dayanarak adınızın değiştirilmesini dava edebilirsiniz. Bunun için oturduğunuz yerdeki asliye hukuk mahkemesine dava açacaksınız. Ama isim değiştirmek için hakime kesinlikle haklı sebepler sunmanız gerek.

Adın değiştirilmesi konusunda MK 27. maddesi şöyledir:
"MADDE 27.- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir."YAŞ DÜZELTME DAVASI:

Aranacak Hususlar:

1-Aile nüfus kayıt tablosu nüfus müdürlüğünden istenir.

2-Doğum belgesi getirtilecek, hastanede doğmuş ise dava reddedilecektir.

3-Okula başlama kayıtları getirtilir ve gerekirse askere batlama tarihi Askerlik tubesinden sorulur, Genellikle orta ve ileri yaşta ki davacıların açmış olduğu davalarda , sağlık kurulundan gelen rapor (40-45 yaşları civarında...) şeklinde geldiği için örneğin nüfusta 1945 tarihinde doğduğu kayıtlı iken 1950 yaşında doğduğunu iddia ve talep eden davacının ilkokula başlama tarihi sorulup 1952 olarak gelir ise 2 yaşında okula başlaması mümkün olmadığı için talebi reddedilmelidir.

4-Yaşı düzeltilecek kişinin nüfusta kayıtlı olması gerekir.

5- Sağlık kurulu veya Adli Tıp Kurumundan film ve grafiklerin çekilerek bu hususta raporun alınması gerekir.

6-Yaşı düzeltilmesi istenen kişinin talebi(iddia) yalanlayıp-yalanlamadığının tespiti için fiziksel görünümü (Nasiyeyi hali) hakim tarafından bizzat incelenmeli ve iddiayı yalanlayıp yalanlamadığı tutanağa geçirilmelidir.

7- Davacı tarafından bildirilen tanıklar çağrılıp dinlenilmelidir. Ancak bu tanıkların beyanları sadece takdiri delil olarak kabul edilmelidir. Eğer Tanığın beyanları soyut ifadelerden ibaret ise hiç itibar edilmemelidir. Kendi çocuğunun hatta kendi doğum tarihini bilmeyen ve sırf usul yerini bulsun diye adliye koridorunda yakalanıp duruşmaya çıkartılan tanıklara hiç itibar edilmemeli ,bildikleri beyanları somut nedenlere ve olaylara dayandırılmalıdır.Örneğin “ben askerden geldiğim yıl...”, “evlendiğim sene...”, “yaşı düzeltilecek kişi ile yaşıt hatta aynı yıl okula başlayan oğlum vardır”vb...

- Yaş düzeltme davası ancak bir kez açılabilir.

http://www.hukuki.net

Bu soruyu cevaplayın

Yeni bir soru sorun