soru sorasın ki cevap bulasın

Kayıt Ol! Kayıt olduğunuzda sorduğunuz soruları takip edebilir
ve bilge üye olma şansını elde edebilirsiniz

Tüm Sorular (Alfanumerik Liste)

Soru:

Kayserinin geçim kaynakları nelerdir?

Soruyu soran: Misafir | Tarih: 2007-05-13 | Okunma sayısı: 11508

Soruya verilen cevaplar:

Sponsor bağlantı: Dünyada kaç solak vardır?
user avatar

Tarım
Tarım, Kayseri ekonomisinde sanayi, ticaret, ulaştırma sektörlerinden sonra gelmektedir. 671.000 hektar arazi tarımda kullanılmaktadır. Bu miktar il topraklarının %40'ına karşılık gelmektedir. İl sanayisinin %13'ü tarım dışı, %6'sı çayır-mera, %41'i orman fundalıktır. Tarım arazisinin %48'i tahıl ekimine ayrılmakta %42'si ise nadasa bırakılmaktadır. Kalanı baklagillere, endüstriyel bitkilere, yağlı tohumlara, yumru bitkilere, sebzelere ve meyveciliğe ayrılmıştır. 607.000 hektar sulanabilir arazinin 150.000 hektarı ekonomik olarak sulanabilmektedir. Sulama kapasitesi artarken sulu tarımda verim 5-6 kat artacağından sulama projeleri inşaatları sürdürülmektedir.

Hayvancılık
Kayseri'de küçük ve büyükbaş hayvancılık Türkiye ortalamasına yakın olup, küçükbaş potansiyeli büyükbaş potansiyeline göre daha fazla gelişmiş durumdadır. Kanatlı hayvan varlığı Türkiye ortalamasının iki katı seviyesindedir. Kayseri'de üretilen hayvansal ürünler içerisinde parasal değer olarak ilk sırayı et, ikinci sırayı süt, yumurta da üçüncü sırayı almaktadır. Beyaz et 4. ana üründür. Kayseri'de tatlısu balıkçılığı da sürekli gelişmektedir.

Ormancılık
Kayseri orman potansiyeli bakımından zengin değildir. Türkiye orman varlığının %0,5'i Kayseri'dedir. Kayseri'de 22000 hektar normal ve 85000 hektar bozuk olmak üzere 107000 hektar orman arazisi bulunmaktadır. Orman yapısının zayıflığı orman ürünleri üretimini de sınırlamaktadır

Madencilik
Kayseri maden varlığı açısından zengin sayılabilecek bir ildir. Kayseri'nin maden varlığı şöyledir:

Asbest (asb) Bünyan-Akkışla zuhuru Kalite: lif uzunluğu 4-5 cm Rezerv: Zuhur

Bakır-Kurşun-Çinko (Cu-Pb-Zn) Zamantı Karbonatlı Pb-Zn Sahası Tenör: %35 Zn+Pb Rezerv: Geçmiş yıllarda 400 ton üretim yapılmıştır.

Yahyalı-Kuzoluk Sahası Tenör: %25 Zn Rezerv: Geçmiş yıllarda 500 ton üretim yapılmıştır.

Yahyalı-Ağcaşar Sahası Tenör: %3 Pb, %22 Zn Rezerv: 10 000 ton görünür, 5 000 ton mümkün

Yahyalı-Suçatı Sahası Tenör: %2-17 Pb, %20-30 Zn Rezerv: 5 000 ton görünür, 5 000 ton muhtemel, 5 000 mümkün. Geçmiş yıllarda 7 000 ton üretim yapılmıştır.

Yahyalı-Sazak Sahası Tenör: %3,5 Pb, %9 Zn, %15-20 Fe Rezerv: 22.000 ton görü-nür+muhtemel+mümkün

Yahyalı-Mezargedik, Kargediği Sahaları Tenör: - Rezerv: 7 000 ton mümkün rezerv belirlenmiş, geçmiş yıllarda 6 700 ton üretim yapılmıştır.

Yahyalı-Milas-Alagöl Sahası Tenör:- Rezerv: Geçmiş yıllarda 10 000 ton üretim yapılmıştır, günümüzde 5 000 ton rezerv vardır.

Yahyalı-Dereköy, Karlığın Sahaları Tenör: %10 Pb, %20-25 Zn Rezerv: 25 000 ton görünür, 21 000 muhtemel, 22 000 ton mümkün rezerv vardır. Geçmiş yıllarda 150 000 ton üretim yapılmıştır.

Develi-Köprüüstü, Kaleköy, Çakılpınar Köyleri Tenör: %1-16 Pb, %16-35 Zn Rezerv: 212 000 ton görünür, 18 000 ton görünür+muhtemel, 116 000 ton muhtemel, 120 000 ton mümkün rezerv vardır. Bu yataklardan 1 076 000 ton cevher üretilmiştir.

Demir (Fe)

Bünyan-Taçin Sahası Tenör: %51.91 Fe Rezerv: 500 000 ton görünür+muhtemel rezerv hesaplanmıştır. Şimdiye kadar 400 000 ton üretim yapılmıştır.

Pınarbaşı-Viranşehir (Karahalka Yatağı) Tenör: %34 Fe Rezerv: 3 626 000 ton görünür+muhtemel rezerv hesap-lanmıştır.


Karamadazı Grubu: Kovalıköy, Sayburnu, Nevruz T., Kurbağapınarı, Çadırkaya, İsmailkaya Sahaları Tenör: %54 Fe Rezerv: 6 400 000 ton görü-nür+muhtemel. Yatak halen işletilmektedir.

Develi-Zile Sahası Tenör : %43-55 Fe Rezerv: 539 000 ton görü-nür+muhtemel

Yahyalı-Kuzuluk Sahası Tenör : %51 Fe Rezerv: 63 000 ton görü-nür+muhtemel. Geçmiş yıllarda yatakta üretim yapılmıştır.

Karaköy-Mağarabeli Sahaları Tenör : %50-55 Fe Rezerv : 2 200 000 ton görünür + muhtemel. Ancak Mağarabeli yatağınsda daha sonradan yapılan sondajlarla 2 500 000 ton ilave rezerv belirlenmiştir. Cevherin tamamı işletilmiştir.

Karaköy Grubu: Kızıl, Menteş, Kartalkaya, Uyuzpınarı, Elmadağbeli Sahaları Tenör: %40-60 Fe Rezerv : 5 500 000 ton görünür+muhtemel. Karaçat Tepe'de özel sektör tarafından yeni rezervler bulunmuştur. Yataklar işletilmiştir.

Diyatomit(Dıy) Merkez-Hırka Köyü Sahası Kalite: Orta Rezerv: 6 300 000 ton görünür, 12 750 000 ton muhtemel.

Fosfat (P) Yahyalı-Çürükler, Kazanlı Sahaları Tenör: %5 P2O5 Rezerv: 671 000 ton görünür.

Jips (Jips) Bünyan Yatağı 8 km batısında. Tenör: - Rezerv: 1-1,5 milyon ton.

Kaolen (Kao) Felahiye-Badanalık Sahası Tenör: %30-33 Al2O3, %1,5-2 Fe2O3 Rezerv: 445 800 ton görünür+muhtemel. Yatak seramik sanayii hammaddesi olarak işletilmektedir.

Krom (Cr) Pınarbaşı ve Tomarza Zuhur ve Yatakları Genel müdürlüğümüzün 1989 yılında yaptığı çalışmalarda 135 adet krom mostra, zuhur ve yatağı belirlenmiştir. Bunlardan 50'si ocak şekline dönüştürülmüş, 85'i ise yarma olarak kalmıştır. Tenör: %11.8-50.6 Cr2O3 Rezerv : 56 435 ton görünür, 1 012 745 ton muhtemel ve 374 270 ton mümkün. Çalışan odalardaki krom cevherinde herhangi bir teknolojik problem bulunmamaktadır.

Kum-Çakıl (kçm) Talas-Deliçay Sahası Kalite: Orta Rezerv: 1 000 000m3 muhtemel.

Sarımsaklı-Zirve Köyü Kalite: Orta Rezerv: 3 590 000 m3 muhtemel. Modern işletme yapılmaktadır.

Merkez-Yemliha, Beydeğirmeni Sahaları Kalite: Sıva ve inşaatlarda kullanılmaktadır. Rezerv: -

Merkez-Yılanlıdağ-Sesli Tepe Sahaları Kalite : Stablize malzeme Rezerv: 60 000 m3 muhtemel.

Manganez (Mn) Develi (Hacıpaşa), Pınarbaşı-Çerkez (Karaboğaz) Sahaları Tenör: %19-40 MnO2 Rezerv: 400 ton muhtemel, 500 ton mümkün.


Mermer(Mr) Develi-Saraycık, Tufanbeyli, Kurtkarapınar Köyleri-TOROS SIYAHI Kalite : Kalsit kristallerinden oluşan karbonat matriks içinde makro ve mikro fosil kavkıları ile çok az dolomit ve mikro kuvars içermektedir. Çatlaklar kalsit ve limonit dolguludur. Sertliği 3-4, yoğunluğu 2.73 g/cm3, porozitesi %0,2 Rezerv: 300 000 m3 jeolojik. FIRÜZE YETILI bilinen dider mermerlerdendir.

Tuğla-Kiremit (TdKi) Develi-Badlar-Ayvasacı, Çomaklı ve Yeşilhisar Sahaları Tenör : orta-iyi Rezerv: 18 000 000 tonluk jeolojik

Turba (Turb) Ambar Sahası Tenör: Orijinal tozda AID=1453 Kcal/Kg'dır. Rezerv: 104 926 000 ton görünür.

Altın

Ankara Ticaret Odası'nın hazırladığı "Altın Fırsatlar" Raporu'nda, Kayseri ve çevresinde altın rezervleri olduğu belirtilmektedir.


Sanayi Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri sanayi sektörü-nün altyapısı olarak değerlendirilebilir. Kayseri'de KSS kapsa-mında 3500'e yakın işyeri yapılmıştır. İlde 8 KSS faaliyet göstermektedir. Kayseri'de 6 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 1. Organize Sanayi Bölgesi dışındakiler henüz sanayiye katkıda bulunmamaktadırlar. Sanayi altyapısı çerçevesinde Kayseri Serbest Bölgesi de önemli görülmektedir. Kayseri'de 500'e yakın sanayi işletmesi vardır. Kayseri imalat sanayi gelişmişlik sıralamasında 18.'dir.


Ticaret Ticaret sektörü, gerek sanayileşme ve kentleşme olgularıyla olan iki yönlü bağlantısı ve gerekse yarattığı gelir ve istihdam açısından Kayseri için çok önemlidir. Sanayi yapısı ile tarım ve hayvancılık potansiyeli Kayseri'deki mevcut ticari hayatın gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kayseri'nin sanayi üretim kapasitesi ve çeşitliliği dış ticareti de geliştirmiştir. Bir milyar dolar ihracat gerçekleştirilmektedir.İlde 20000'i aşkın ticaretle uğraşan işyeri vardır. Kayseri'de bankacılık da gelişmiştir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kayseri

Bu soruyu cevaplayın

Yeni bir soru sorun