soru sorasın ki cevap bulasın

Kayıt Ol! Kayıt olduğunuzda sorduğunuz soruları takip edebilir
ve bilge üye olma şansını elde edebilirsiniz

Tüm Sorular (Alfanumerik Liste)

Soru:

Fiil nedir özellikleri nelerdir?

Soruyu soran: Seda2 | Tarih: 2007-03-25 | Okunma sayısı: 4300

Soruya verilen cevaplar:

Sponsor bağlantı: Tavuklar uçabilir mi?
user avatar

Haber kipleri
Haber kipleri için, oluşun veya hareketin zaman ve şahsa bağlı olarak meydana geldiğini bildiren kiplerdir. Bunlara bildirme kipleri de denir.


Belirli (-di'li) Geçmiş Zaman Kipi :Eylemin sözün söylendiği andan, önceden yapıldığını, söyleyenin kesin inancıyla tam anlatrır:

Fiillerde bulunan "-di, -du, -dü, -tu" ekleri -di'li geçmiş zamanı belirtirler.
→ Öğretmenimiz sınıfa geldi.

Belirsiz (-miş'li) Geçmiş Zaman Kipi [değiştir]Eylemlerin sözden önce yapıldığını bildirir ancak, kesinlik olmayabilir. Söyleyen kendisi tanık olmamış, başkasından işitmiştir. Bu kip masallara yakışır.

Fiillerde bulunan "-muş, -mış, -miş, -müş, ekleri -miş'li geçmiş zamanı belirtirler.
→ Okul bahçesinde üç tur koşmuş.

Şimdiki Zaman Kipi [değiştir]Eylem ile anlatımın birlikte olduğunu bildiren zamandır

Ders çalışıyorum. Alış veriş yapıyorum.
Şimdiki zaman kipinin eki "-yor" fiillere hiç değişikliğe uğramadan eklenir.


Gelecek Zaman Kipi [değiştir]Eylem ile anlatımdan sonra yapılacağını bildiren zamandır

Seyhan maça gidecek. Gelecek zaman kipinin ses uyumuna göre "-acak, -ecek" tır
[[Kategori:]]===Geniş Zaman Kipi=== Eylem her zaman yapılabileceğini bildiren zamandır

Akşamları trene binerim.
Gelecek zaman kipinin ekleri "-ar, -er, -ır, -ir, -or, -ör, ur, -ür, -r" dir.

Dilek Kipleri [değiştir]Bir eylemin yapılması ya da bir oluşun meydana gelmesini dilek anlamı vererek anlatan kiplerdir. Dörde ayrılır:


Gereklilik Kipi [değiştir]Bir iş, oluş veya hareketin gerekliliğini anlatır. Ekleri ses uyumuna göre "-meli, -malı" dır.

Haftada bir kitap okumalıyım

İstek Kipi [değiştir]Bir iş, oluş veya hareketin yapılmasının, olmasının istendiğini belirten kiptir. Ekleri ses uyumuna göre "-e, -a" dır

Şimdi affını yazayım
şu konuyu öğreneyim burdaki e harfi istek kıpıdir.bıselerı istıyorsun. öğre-ne-yim öğre-ne-sin öğre-n öğre-ne-lim öğre-ne-siniz öğren-e-ler


Başlık yazısı [değiştir]
Dilek Şart Kipi [değiştir]Bir dilek ve şartın anlamı bulunmaktadır. İş veya oluşun, hareketin meydan gelmesi bir şarta bağlıdır. Ekleri ses uyumuna göre "-se, -sa" dır.

Bir düşünün,zenciler misillemeye karar verirseler..
Eylemin yapılması dileğini bildirir:

Fırından iki ekmekalsanız da gelseniz.
Şart olan kiplerdir:

Bu konuyu öğrenseM başarılı olurum.

Emir Kipi [değiştir]Bir iş, oluş veya hareketin olmasını, yapılmasını veya yapılmamasını emretmek için kullanılır.

Bir bardak su ver.
Bir bardak meyve suyu verin...

user avatar

Bir oluş,iş,hareket,eylem bildiren sözcük türlerine fiil denir.Fiil bir cümlenin temel ögesidir.Basit ve çekimli olarak ikiye ayrılır...

user avatar

fiil: iş oluş hareket bildiren sözcüklere denir.

user avatar

Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir.

Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini kullanırız.Eğer bir kelimenin sonuna –ma ,-me olumsuzluk ekini ya da –mak ,-mek mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir.Getiremiyorsak o kelime isim soylu bir kelimedir.

Bu soruyu cevaplayın

Yeni bir soru sorun