soru sorasın ki cevap bulasın

Kayıt Ol! Kayıt olduğunuzda sorduğunuz soruları takip edebilir
ve bilge üye olma şansını elde edebilirsiniz

Tüm Sorular (Alfanumerik Liste)

Soru:

Hücre nasıl keşif edildi?

Soruyu soran: Misafir | Tarih: 2007-09-19 | Okunma sayısı: 7289

Soruya verilen cevaplar:

Sponsor bağlantı: Dünyada kaç farklı dil vardır?
user avatar

Sitoloji konusunu hücre teşkil eden morfoloji biliminin bir koludur. Canlının yapı taşını hücre teşkil eder. İlkel organizmalar tek hücreden oluştukları halde yüksek organizmalar çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle meydana gelir. İlk olarak hücre deneyimi Bin Altı Yüz Altmış Beş de ROBERT HOOK tarafından ortaya konmuştur. O zaman ki ilkel mikroskopla şişe mantarından aldığı kesitleri incelemiş ve mantarın küçük odacıklardan yapılmış olduğunu görmüş bu bölmelere cellula (odacık) yani hücre adını vermiştir. HOOKE bu gözlemiyle sitoloji biliminde ilk adımı atmış, hem hayvan hem bitkilerde en küçük canlı özelliği gösteren birimin hücre olduğunu kabul etmiştir. Şişe mantarı ölü bir doku olduğundan HOOKE ancak hücrenin bal peteği biçimindeki cansız duvarlarını görmüş, asıl canlıya canlı özelliğini veren, bu duvarların içindeki maddeyi görememiştir. Ancak 19. yüzyılın ortalarına doğru bu odacıkların içindeki peltemsi madde üzerinde dikkatler toplamış ve bu maddeye ilk yapı anlamına protoplasma adı verilmiştir. Bu tarihten sonra her hücrede hücreye oda manzarasını veren çeperin bulunmadığı(örneğin, hayvansal hücrelerin çoğunda, bitkisel hücrelerin bazılarında) ve canlıya canlı özellğini veren kısmın cansız iskelet içerisindeki madde olduğu ortaya konmuşsa da zamanımıza kadar hücre deyimi tarihsel öneminden ötürü kullanılagelmiştir. Bitkisel hücre esas bakımından hücre çeperi ve protoplast olmak üzere iki kısımdan oluşur. Hücre çeperi cansız olup iç kısmındaki lumen denen boşlukta protoplastı ihtiva eder. Canlıya canlı özelliğini sağlayan en küçük birim protoplasttır. Protoplast gerek yapı gerek vazife bakımından canlıyı meydana getiren yapı taşı olarak kabul edilebilir.

http://biyolog30.blogcu.com/3472066

Bu soruyu cevaplayın

Yeni bir soru sorun