soru sorasın ki cevap bulasın

Kayıt Ol! Kayıt olduğunuzda sorduğunuz soruları takip edebilir
ve bilge üye olma şansını elde edebilirsiniz

Tüm Sorular (Alfanumerik Liste)

Soru:

Feodalite nedir?

Soruyu soran: Misafir | Tarih: 2007-10-07 | Okunma sayısı: 2747

Soruya verilen cevaplar:

user avatar

Toprak mülkiyetine ve toprak kölesi emeğine dayanan ekonomik düzen. Latince'de askerlik hizmetlerini yerine getirmek şartıyla hükümdardan alınan toprak anlamına gelen feodum sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe'de feodalite yerine derebeylik sözcüğü kullanılsa da batı feodalleriyle doğu derebeyleri arasında şüphesiz önemli farklar vardır.

Feodalizm, temelde toprağın ekonomik gücüne el koyan, hak eşitsizliğine dayanan bir siyasi düzendir.Feodalitenin (derebeyliğin) oluşumunda aşağıdaki etkenler yer almıştır.1. Barbar kavimlerin "Kavimler Göçü" sürecinde yerleşik insanların topraklarını ele geçirmeleri.2. Kavimler göçü sonunda kurulan Barbar krallıklarda meydana gelen karışıklıklarda köylülerin topraklarını koruyamamaları, bu nedenle Senyör denilen kişilerin himayelerine girmeleri.3. Frank krallığının, Normanları (İskandinavyalı kavimlerin), Macarların ve İspanya üzerinden gelen Arapların saldırıları nedeniyle sarsılması ve bu süreçte küçük toprak sahiplerinin derebeylerden yardım istemek zorunda kalmaları.Feodal bağlılık ilişkisi "Fief sözleşmesi" denilen bir anlaşmaya dayandırılmıştır. Bu anlaşmaya göre himaye altına girene vasal, himaye altına alan derebeye de süzeren denilmiştir.FEODALİTE DÜZENİNDE SINIFLAR1. Asiller Sınıfların en üst tabakasını oluşturur. Geniş arazilere sahip olmuşlardır. Devlet ve askerlik işlerini egemenliklerine almışlardır. Asiller içindeki en büyük senyör o ülkenin kralı idi. Ancak her asilzade kendi bulunduğu topraklarda kendi idarelerini kurmuşlardı. Bu nedenle kralların monarşik otoritesi zayıftı. Böylece merkezi otorite güçsüz olmuştur.2. Rahipler Katolik kilisesine bağlı din adamlarıdır. Dinsel uygulamalara dayanarak toplumda üstünlüklerini kurmuşlardır. Senyörlere (derebeylere) destek olmuşlardır. Böylece sömürüye ortak olmuşlardır.3. BurjuvalarŞehir ve kasabalarda ticaret ve zanaatla geçinmişlerdir. Bulundukları bölgedeki senyörlere vergiler vermişlerdir. Ortaçağın sonuna doğru zenginleşmişler ve böylece asillere karşı daha güçlü hale gelmişlerdir.4. KöylülerÖzgür köylüler ve köle köylüler (serfler) olarak ikiye ayrılmışlardır.Özgür köylüler: Topraklarda özgürce üretim yaparlardı. Ancak bağlı oldukları senyöre vergi verirlerdi. Ayrıca senyörlerin angaryalarını yapmak zorunda kalmışlardır.Serfler: Köle durumunda olan köylülerdir. Topraklarla alınıp satılmışlardır.Not: Feodalitede tarımsal üretim ve zanaatla ilgili üretim daha çok ilgili bölgelerin ihtiyacını karşılayabilecek ölçüde olmuştur. Kentler arasında ticaret çok zayıftı. Bu nedenle feodalitede kapalı bir ekonomik hayat vardı.Not: Ortaçağda Bizans imparatorluğunda merkezi otorite güçlü olduğundan, derebeylik Batı Avrupa'daki gibi ortaya çıkmamıştır. Merkezi otorite zayıflayınca derebeylik ortaya çıkmıştır. Ancak derebeyler merkeze bağlı olmuşlardır.

user avatar

Derebeylik demektir.

Bu soruyu cevaplayın

Yeni bir soru sorun